Communicatieadvies

Via de linken rechts in beeld voorbeelden van communicatieadviezen uit de periode 2006 - 2008  
 
 
De aanpak van Sola Virtute communicatieadvies:  
 
1. Analyse en doelbepaling  
 
De eerste stap is de analyse van het krachtenveld waarin u of uw organisatie zich bevindt. Vervolgens ligt de focus op u of uw organisatie: wat is uw rol in dat krachtenveld, wat zijn uw doelen, wat ervaart u als uw identiteit?  
 
2. Idioom  
 
Wat is het idioom waarmee u communiceert? Welke partijen hoopt u daarmee te bereiken? Wat is hun idioom en hoe reageren zij op het uwe? Komt de inhoud van uw boodschap tot z'n recht in het gehanteerde idioom?  
 
3. Strategie en geschikte instrumenten  
 
De antwoorden op de eerste twee vragen verschaffen waardevolle informatie aan de hand waarvan Sola Virtute in samenspraak met u een strategievoorstel ontwikkelt en uitvoert.  
 
Sola Virtute richt zich vooral op de non-profit sector, met als aandachtsgebieden: cultuureducatie, kunst in de openbare ruimte en de ouderenzorg.