Coaching

Coaching door Sola Virtute richt zich op de interacties tussen het individu en diens omgeving. Daarbij ligt de focus op twee thema's:  
 
Bewegen in maatschappelijke krachtenvelden  
 
Creatieve en artistieke trajecten  
 
Werkwijze  
 
De interactie tussen coach en gecoachte is bepalend voor het al dan niet slagen van een coachingtraject. Met andere woorden: de chemie moet goed zijn. Daarom begint ieder traject met een wederzijdse vrijblijvende kennismaking waarbij wordt nagegaan of Sola Virtute jou kan bieden wat je zoekt.  
Wanneer dat het geval is, doet Sola Virtute een voorstel voor het traject, waarin doel, methode, duur en prijs worden benoemd.  
Het tarief wordt bepaald door de aard van de vraag en de financiŽle draagkracht van de opdrachtgever.  
 
Meer informatie aanvragen via: coaching@solavirtute.nl