Roadshow Verantwoorde Zorg

Ontwikkeld in samenwerking met Gerrit Jagt en Warner Boer

 
Opdracht: Het Ministerie van VWS wil dat de professionals in de ouderenzorg zich de Normen voor Verantwoorde Zorg eigen maken en geeft de betrokken beroepsverenigingen de opdracht een campagne te ontwikkelen.  

Resultaat: Hoe kunnen de Normen voor Verantwoorde Zorg tot leven komen voor de mensen van de werkvloer? Hoe kan het begrip Kwaliteit van Zorg een permanente prioriteit binnen de organisatie worden? In antwoord op die vragen ontwikkelen we de Roadshow voor Verantwoorde Zorg.  
 
De Roadshow bezoekt vier instellingen. Daaraan voorafgaand wordt casu´stiek van de desbetreffende instelling verzameld. Op basis hiervan ontwikkelt theatergroep Alaska sketches en verdiept auteur en antropologe Anne-Mei The zich in de literatuur rondom de genoemde thema's.  
Wanneer de Roadshow dan arriveert, volgt een middagvullend programma over de desbetreffende instelling. Na een korte inleiding over de Normen voor Verantwoorde Zorg, neemt Alaska het heft over en houdt de organisatie een lachspiegel voor. Dat leidt tot geanimeerde gesprekken tussen de zorgverleners over hun werken en manieren om de kwaliteit verder te verbeteren. Anne-Mei The reflecteert vervolgens op het besprokene en plaatst het in een bredere context.  
Gedurende de middag worden kaartjes uitgedeeld, met de vraag: ' Wat ga jij morgen beter doen?' Aan het einde van de middag overhandigt Alaska deze kaartjes met de nodige pump en circonstance aan de leidinggevende van de organisatie.  
 
Via websites en de netwerken van AVVV, NVVA en Sting wordt de achterban op de hoogte gebracht. Na afsluiting van het traject nemen verschillende instellingen contact op met de vraag of de Roadshow ook bij hen aan kan meren -- wat helaas niet mogelijk is, door de wetten en praktische bezwaren tussen droom en daad.  
 
Zie ook: Levenseindeconferentie