Kunstproject Boven Tafel

Nieuwsbrief Boven Tafel
 

Opdracht: De Veenendaalse wijk Het Franse Gat bestond vijftig jaar. In dat kader verzochten de gemeente Veenendaal en Patrimonium woonstichting Atelier Huijbers en Agelink om een beeld voor de wijk te maken. Aan de opdracht was een voorwaarde verbonden: de totstandkoming van het beeld moest de sociale cohesie in de wijk consolideren en versterken. Atelier Huijbers en Agelink huurde Sola Virtute in om te adviseren over de communicatie met de wijkbewoners en alle geschreven communicaties uit te voeren, zoals persberichten, nieuwsbrieven en brochures.

 

Resultaat: Atelier Huijbers en Agelink ontwikkelde het project Boven Tafel. Het uiteindelijke resultaat: de montage van fotoborden in de wijk, waarop voorwerpen van de huidige bewoners zijn afgebeeld. Deze voorwerpen stammen uit de jaren vijftig, de periode dat Het Franse Gat gebouwd werd.  
 
Het ontstaansproces  
De bewoners van de wijk werd gevraagd voorwerpen en verhalen uit die tijd in te dienen, door middel van nieuwsbrieven, digitale berichtgeving en huisbezoek. Dat leverde heel veel enthousiaste reacties en dus ook heel veel spullen op. Om al deze respons te kanaliseren, werd een tussentijdse tentoonstelling in de wijk georganiseerd, waarin de bewoners hun vijf favoriete voorwerpen konden kiezen. Ook die tentoonstelling werd druk bezocht.  
Daarbij kregen Huijbers en Agelink de actieve steun van Patrimonium woonstichting, die positief verrast was door de gang van zaken. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat Patrimonium woonstichting een tweede opdracht aan Atelier Huijbers en Agelink en Sola Virtute gaf: de productie van het boek Boven Tafel, een portret van Het Franse Gat.  
 
Ga naar: de publicatie Boven Tafel

Vervolgtraject: In 2007 geeft de Gemeente Veenendaal  Atelier Huijbers en Agelink en Sola Virtute een vervolgopdracht: de ontwikkeling van een wandelroute met website voor het Franse Gat. In de loop van 2008 worden beide gerealiseerd.