ws complexe boodschap brengen

 
Workshop een gecompliceerde boodschap brengen. Voor mensen die als representant van een instelling of gedachtengoed met een groep communiceren en hun boodschap optimaal willen overbrengen. Bijvoorbeeld om:  
 

  • een nieuw beleid uit te dragen voor een doelgroep;
  • te communiceren met een besturend orgaan;
  • temidden van meerdere partijen met verschillende belangen de eigen identiteit helder en overtuigend neer te zetten.

 

Wat?  
De workshop behandelt casuÔstiek die de deelnemers inbrengen, aan de hand van een format dat voorafgaand wordt ingevuld. Welke boodschap moet gebracht worden, voor welke partijen, met welk doel, wat zijn de kansen en wat de knelpunten?  
De verschillende aspecten van de casus worden onder de loep genomen. Op basis daarvan worden een aantal doís en doníts geformuleerd. Onder meer komt aan de orde:  
 
Analyse van de boodschap  
Wat is de essentie van de boodschap, welke veranderingen brengt dit teweeg voor de ontvangende partij, welke reacties kunnen verwacht worden?  
 
Observatie van stijl en cultuur  
Observatie van en vergelijking tussen de achtergronden, tradities en communicatiestijlen van de betrokken partijen.  
 
Omgaan met weerstand, omgaan met misverstanden  
Inschatting van de te verwachten weerstanden en mogelijke misverstanden, training in het omgaan met weerstanden en misverstanden.  
 
Hoe, waar en wanneer?  
De workshop een gecompliceerde boodschap brengen wordt op aanvraag gegeven. Vijf tot tien deelnemers per cursus. Duur workshop: 4 uur.  
 
Locatie: mmmmmin company of bij Sola Virtute.  
Informatie:mmm workshop1@solavirtute.nl