Maatschappelijke krachtenvelden

Een functie of professie is een sjablone: de contouren van de vorm zijn bepaald, maar de inhoud ontbreekt nog. Die inhoud wordt gevormd door de persoonlijkheid van degene die de functie vervult.  
Er is altijd een spanningsveld tussen functie en persoonlijkheid. Dat is het gebied waarin vragen opdoemen. Gelukkig maar, want dankzij die vragen worden ontdekkingen gedaan en vinden ontwikkelingen plaats. Sola Virtute biedt steun bij het vinden van antwoorden.  
Dat gebeurt in vier stappen: observatie, analyse, theorie, praktijk.  
 
Sola Virtute behandelde in eerdere coachingstrajecten onder meer de volgende thema's:  
 

  • Ik sta de pers te woord. Hoe breng ik mijn boodschap goed over zonder mezelf te forceren of in de stress te schieten? 
  • Hoe ga ik om met een zaal vol kritische toehoorders?
  • Hoe kan ik de belangen van de ene partij goed behartigen, zonder daarbij de andere partij van me af te stoten?
  • Hoe hanteer ik onverstandige adviezen van figuren die ik niet kan passeren?
  • Ik krijg opdrachten die elkaar tegenspreken. Hoe pak ik dit aan?
  • Degene met wie ik moet overleggen is niet voor rede vatbaar. Wat nu?
 
Aanpak