Creatieve en artistieke trajecten

In ieder mens resoneren thema's en motieven die de tijd overstijgen. Die zijn voor elk individu verschillend. Het is een lange zoektocht om je eigen thema's te leren kennen. Maar die tocht kan veel goeds brengen. Wanneer je je leidmotieven in beeld krijgt, weet je de essentie van je wezen is. Het wordt duidelijk welke weg bij jou past. Dat maakt je flexibel en sterk. Je kunt de wereld met een glimlach tegemoet treden en je bent in staat jezelf en anderen met humor en mildheid te beschouwen.  
 
Sola Virtute helpt bij het in kaart brengen van jouw innerlijke thematiek, door zich met jou te verdiepen in de vragen die je bezig houden. Daarbij fungeert Sola Virtute als spiegel die laat zien welke antwoorden al in je leven.  
De volgende stap is: wat vind je van die antwoorden? Stemmen ze overeen met het beeld dat je van jezelf hebt? Hoe verhouden ze zich tot de keuzes die je nu maakt?  
Wanneer je bereid bent om deze vraagstukken en jouw respons daarop in het gezicht te zien, tekenen de contouren van jouw weg zich af. Het wordt helder wat eenvoudig is en wat de moeilijke opdrachten in jouw leven zijn. Je gaat zien dat je de complexe facetten van je bestaan met eer kunt dragen en waar je de kracht kunt vinden om dat te doen.

In eerdere trajecten behandelde Sola Virtute onder meer de volgende thema's:  
 

  • Het lukt niet meer om te schilderen. Toch hoort het bij me. Ik voel me schuldig. Hoe nu verder?
  • Ik wil een klein festival organiseren. Hoe ga ik te werk?
  • Wanneer ik iets goeds gemaakt heb, kan en wil ik er geen afscheid van nemen. Maar ik moet er wel m'n brood mee verdienen.  
  • Iedereen vraagt steeds hetzelfde kunstje van me. Ik wil doorgroeien!
  • Tot zover ben ik tevreden met wat ik gemaakt heb. Maar wat is de weg die ik van hieraf kan gaan?
  • Ik moet met iemand samenwerken die ik niet uit kan staan. Maar hoe?
 
Aanpak