Samenwerkingstrajecten

Een karakteristiek van de huidige tijdsgeest is de noodzaak tot samenwerking in de keten. Dat geldt voor alle gelederen van de maatschappij. Of het nu de zorg betreft, ons cultuurgoed, het onderwijs of de wetenschap: steeds wordt een dringend beroep op de onderlinge samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen gedaan.

 

Echter, wat zich in theorie als een florissant samengaan voordoet, blijkt in de praktijk vaak een weerbarstig traject te zijn. Sola Virtute ondersteunt dat ingewikkelde maar kansrijke proces door zinnige observaties en heldere analyses.

Wanneer dan consensus ontstaat over de structuur en de inhoud van de samenwerking, kan Sola Virtute de gedeelde zienswijze in een visiestuk vertolken. Die tekst is een belangrijk middel in de communicatie met derden, zoals beleidsmakers, fondsen en sponsors.  

 

 

Voorbeelden van samenwerkingstrajecten: beer@solavirtute.nl

 

Zie ook: workshop De kansen van knelpunten