ws De kansen van knelpunten

Workshop De kansen van knelpunten. Knelpunten bieden de grootste kans op groei. Want wanneer uw organisatie adequate antwoorden op die knelpunten vindt, stijgt ze boven zichzelf uit. Wat zijn constructieve manieren om zulke antwoorden te vinden?  

 

Voor wie?

Voor organisaties, teams, afdelingen of samenwerkingsverbanden die steeds tegen bepaalde knelpunten aanlopen.

 

Waarom?

In feite is een knelpunt een ophoping van niet uitgekristalliseerde kennis. Vergelijk het met een nachtmerrie, die in wezen een 'gewone' droom is, maar wel een droom die zoveel informatie bevat dat de hersens het niet rustig kunnen verwerken. Dan neemt de spanning toe en verkrampen geest en lichaam.  

Een knelpunt is een verkramping in de organisatie. Knelpunten zijn botsingen tussen verschillende belangen, visies en invalshoeken. Allemaal waardevolle en essent´ele facetten van het geheel, maar nu zitten ze elkaar in de weg. Dan is het zaak om die aspecten zo te positioneren dat ze niet meer in botsing komen, maar tezamen een spannend en kleurrijk geheel vormen.

 

Wat?

Sola Virtute gaat naast u staan en kijkt met u mee naar de huidige situatie. Wat was ook al weer de oorspronkelijke bedoeling van het gezamenlijke handelen? In hoeverre liep die bedoeling spaak? Bij wie deed dat zeer en waarom?

Zo wordt stapsgewijs in kaart gebracht hoe het knelpunt kon ontstaan. In de loop van dat proces wordt helder hoe die informatieknoop ontward kan worden en hoe dan een organisatie ontstaat die sterker, wijzer en rijker is dan voorheen.

 

Informatie: kansenknelpunten@solavirtute.nl