Vertrouwelijk

Sola Virtute wordt regelmatig ingezet bij strategische trajecten die vooralsnog niet in de openbaarheid gebracht worden, bijvoorbeeld:

 

  • begeleiding en ondersteuning van fusietrajecten;  
  • het gestalte geven aan toekomstvisies;  
  • adviezen over het functioneren van medewerkers binnen de organisatie.  

 

Dit betreft steeds vertrouwelijke informatie, waarover Sola Virtute niet communiceert met derden. Wel kunnen we nadere inlichtingen verschaffen over de inzet van vergelijkbare trajecten bij uw organisatie: strategischetrajecten@solavirtute.nl